Állások keresése - ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ - Széchenyi István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

Széchenyi István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi István Egyetem
Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság

ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010. május 17 - 2012. június 30 ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Széchenyi István Egyetem által konzorciumvezetőként elnyert ÚMFT TAMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 azonosítószámú, a Széchenyi István Egyetem, valamint a Pannon Egyetem kiemelt járműipari, energetikai és környezeti kutatási területein végrehajtott alapkutatási jellegű tevékenység fejlesztésére és végzésére vonatkozó pályázati projekt lebonyolítása keretében projektasszisztensi feladatok ellátása. A projektasszisztens feladatai közé tartoznak különösen, de nem kizárólagosan az alábbi feladatok: - A projektmenedzser munkájának teljes körű támogatása - Közreműködés a projekt eljárásrendjének, illetve dokumentációs rendszerének kidolgozásában, kialakításában, a projekt dokumentációs és nyilvántartási rendszereinek vezetése - A projekt pályázati elvárásoknak megfelelő, tervszerű megvalósulásának felügyelete - Közreműködés a projekt minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásában és működtetésében - Az esetleges szerződésmódosítások/változás bejelentők elkészítése együttműködve a projekt adminisztráció tagjaival - A projekt szakmai és pénzügyi előrehaladási jelentéseinek, a kifizetési igénylések összeállítása, az előkészítés koordinálása - A projekt hivatalos testületei ülésének előkészítése, a szükséges háttéranyagok és jegyzőkönyvek elkészítése - Kapcsolattartás a támogató szervezettel és a konzorciumi partnerrel, egyéb szakmai és hivatalos résztvevőkkel - Egyéb - felettesei által meghatározott - koordinációs, szervezési, menedzsment, valamint HR jellegű feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, gazdasági,

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

§         Irodai számítógépes szoftver rendszerek magas szintű felhasználói ismerete.

§         Középfokú angol nyelvismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Projekt menedzsment területén szerzett tapasztalatok.

§         ÚMFT pályázati rendszer ismerete, kapcsolódó hazai és uniós előírások ismerete.

§         Angol nyelv felsőfokú ismerete.

§         Egyéb idegen nyelv legalább középfokú ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű), szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (legkésőbb a személyes interjú időpontjáig be kell érkeznie), az iskolai végzettséget, szakképzettséget stb. tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilasi Péter Tamás nyújt, a 96/613-678 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2010, valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ. §         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2010, valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.

§         Személyesen: Beke Vincéné, Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok rangsorolása a szervezeti egységnél, vezetői javaslattétel, a munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         egyetemi honlap 2010.04.20 - 2010.05.05.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.