Állások keresése - igazgatási ügyintéző - Polgármesteri Hivatal Ősi | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgatási ügyintéző

Polgármesteri Hivatal Ősi

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Ősi

igazgatási ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8161 Ősi, Kossuth Lajos utca 40.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet - 1., 7., 10. pont

Ellátandó feladatok:

igazgatási ügyek intézése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvvezetői tevékenység, szabálysértési, birtokvédelmi ügyek, üzletek működéséhez kapcsolódó ügyek, gyámügy, polgári védelmi ügyek, személyi és munkaügyek intézése, választással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középfokú képesítés, anyakönyvvezetői szakvizsga,

§         közigazgatási területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         legalább 5 év köztisztviselői jogviszony hiányában közigazgatási versenyvizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         munkakörhöz tartozó területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, versenyvizsgát igazoló irat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péringer Ferencné jegyző nyújt, a 88/496-192 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Ősi címére történő megküldésével (8161 Ősi, Kossuth Lajos utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1673/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Ősi címére történő megküldésével (8161 Ősi, Kossuth Lajos utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1673/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Napló- Veszprém Megyei Napilap - 2010. április 23.

§         Fejér Megyei Hírlap - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.osikozseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.