Állások keresése - jogi előadó - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjogi előadó

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Stratégiai Iroda

jogi előadó

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű Tartósan távollévő (szülési szabadság,GYED) idejét ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

Ellátandó feladatok:

Előkészíti, véleményezi, jogilag ellenőrzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és intézményei kötelmi és egyéb jogi okiratait, szerződéseit, egyéb jognyilatkozatait, figyelemmel kíséri azok végrehajtását, azokat jogilag segíti. Peres és nem peres eljárásokban ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét. Előkészíti, kidolgozza a jogi szaktudást igénylő közgyűlési, bizottsági előterjesztéseket, közreműködik végrehajtásukban. Jogi segítséget nyújt az egyes szervezeti egységeknek. Közreműködik a Polgármesteri Hivatal önkormányzati, önkormányzati hatósági, államigazgatási és államigazgatási hatósági feladatai- és hatáskörei ellátásának kontrolljában. Ellátja az Önkormányzat munkájának szervezéséből, döntéseinek jogi előkészítéséből, azok végrehajtásából eredő feladatokat. A Polgármesteri Hivatal adatvédelmi felelőseként ellátja az ebből eredő feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátanó feladatoknál kerül feltüntetésre.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, jogi doktori oklevél,

§         126/2009. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti közigazgatási versenyvizsga megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         önkormányzati közigazgatásban szerzett tapasztalat, szakmai gyakorlat,

§         önkormányzati tulajdont érintő jogügyletek (pl.: szerződéskészítés, kisajátítási eljárás stb.) bonyolításában szerzett tapasztalat, szakmai gyakorlat,

§         peres ügyek, különösen önkormányzati peres ügyek vitelében szerzett tapasztalat, szakmai gyakorlat,

§         adatvédelmi törvény alapos ismerete, adatvédelem, különösen önkormányzati adatvédelem területén szerzett tapasztalat, szakmai gyakorlat,

§         adatvédelmi törvény alapos ismerete, adatvédelem, különösen önkormányzati adatvédelem területén szerzett tapasztalat, szakmai gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         önéletrajzot

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

§         végzettséget igazoló oklevelek másolatát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Mile Orsolya nyújt, a 06-23-522-391 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5414/8/2010, valamint a munkakör megnevezését: jogi előadó. §         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5414/8/2010, valamint a munkakör megnevezését: jogi előadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.erd.hu - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozott időre szól, tartósan távollévő (szülési szabadság, GYED) köztisztviselő távollétének idejére, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.