Állások keresése - óvodapedagógus - Dunabogdány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Dunabogdány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2023 Dunabogdány, Óvoda utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

125 férőhelyes óvoda vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         óvodapedagógus munkakörben megszerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a jogszabályban előírt pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai pedagógus-szakképesítés, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, illetve a megbízással egyidejűleg adott határozatlan időre szóló kinevezés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Előnyt jelenthet, aki pedagógus szakvizsgával és a közoktatásról szóló törvény 17.§.(3) bekezdésében meghatározott feltételekkel rendelkezik.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel. A pályázathoz csatolni kell a végzettséget igazoló eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, személyes önéletrajzot.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schuszter József nyújt, a 06-26-391-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dunabogdány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 368/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Dunabogdány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos utca 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 368/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Bogdányi Híradó - 2010. május 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunabogdany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.