Állások keresése - Háziorvos - Geszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekHáziorvos

Geszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Geszt Község Háziorvosi Szolgálat

Háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5734 Geszt, Kossuth L. u. 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi, iskolai, óvodai egészségügyi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, háziorvosi szakvizsga, vagy háziorvostan licenc vizsga, vagy rezidens szakvizsga, vagy kórházi szakorvos,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Magyar állampolgárság,

§         Bűntetlen előélet,

§         Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         MOK tagsági jogviszony igazolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata, adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Zsuzsanna polgármester nyújt, a 06/66/496-061 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Geszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5734 Geszt, Kossuth L. u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos. §         Postai úton, a pályázatnak a Geszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5734 Geszt, Kossuth L. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a pályázat benyújtásának határideje lejárta után a soron következő testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.geszt.hu - 2010. április 1.

§         Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A háziorvos foglalkoztatás jogviszonya határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy egészségügyi vállalkozás. A körzeti asszisztenst, a felújított rendelőt, valamint a bérlakást is az Önkormányzat biztosítja. A község központi ügyeletbe tartozik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.