Állások keresése - egyetemi docens - Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekegyetemi docens

Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pannon Egyetem, Mérnöki Kar
Környezetmérnöki Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi decens feladata a Környezetmérnöki Intézetben folyó környezetvédelmi technológiák továbbfejlesztését ill. új eljárások kidolgozását megalapozó, elsősorban zöldkémiai jellegű alapkutatások magas szintű művelése. Az elkövetkezendő 5 évben alakítson ki nagy infrastruktúrát, beleértve a működtetéshez szükséges szellemi hátteret is. Oktatási feladata az Intézet profiljába tartozó szakmai tárgyak oktatása, a tananyag folyamatos fejlesztése, valamint oktatóként és témavezetőként aktív részvétel a Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         PhD,

§         A pályázó teljesítse az egyetemi docensi követelményrendszert, rendelkezzen szakterülete magas szintű, átfogó ismeretével, széles körű ipari és nemzetközi kapcsolatokkal, továbbá kapcsolatépítő- és fejlesztő képességekkel. A pályázó rendelkezzen több éves oktatói és tudományos munkássággal illetve kutató-fejlesztői gyakorlattal.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Kísérőlevél, Pályázat (tervek, elképzelések), Szakmai önéletrajz, Publikációs lista, Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Oklevél, tudományos fokozat, nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve egyéb, végzettséget igazoló okirat másolata, Nyilatkozat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben nem érkezik meg a beadási határidőig, kérjük szíveskedjen az ajánlott feladóvevény másolatát csatolni)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06/88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0236, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens. §         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0236, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

§         Személyesen: HR-Igazgatóság, Balla Judit, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B. épület fsz. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Pannon Egyetem, Rektori Körlevél - 2010. április 15.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. április 13.

§         Pannon Egyetem honlapja - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetők be (8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624 236).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.