Állások keresése - tanszékvezető - Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszékvezető

Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Matematika Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezett tanszékvezető feladata a Matematika Tanszéken a különböző szintekhez tartozó képzési formákban folyó oktatási tevékenység szakmai irányítása, a kutatási munkák megszervezése és irányítása, a kutatási témákhoz kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciák koordinálása, a tanszéki pályázati munkák vezetése és koordinálása. Tudományos munkásságát a Tanszék által művelt kutatási területen fejtse ki. A megbízás időszakában a tanszékvezető kiemelt feladata a munkatársak szakmai fejlődésének irányítása, a tanszéki kutatásokhoz szükséges gazdasági háttér megteremtése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         A pályázó rendelkezzék a Tanszék profiljához kapcsolódó tudományterületen tudományok doktora fokozattal vagy akadémiai doktori címmel, a felsőoktatásban szerzett hosszabb oktatói és vezetői gyakorlattal, angol nyelvből előadói szintű nyelvismerettel, jelentős hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatokkal, valamint elismert publikációs tevékenységgel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Kísérőlevél, Pályázat (tervek, elképzelések), Szakmai önéletrajz, Publikációs lista, Bizalmas személyi adatlap, Összefoglaló pályázati adatlap, Oklevél, tudományos fokozat, nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve egyéb, végzettséget igazoló okirat másolata, Nyilatkozat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben nem érkezik meg a beadási határidőig, kérjük szíveskedjen az ajánlott feladóvevény másolatát csatolni)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Judit nyújt, a 06/88/624-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0235, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Pannon Egyetem, Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0235, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

§         Személyesen: HR-Igazgatóság, Balla Judit, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Egyetem utca 10. B. épület fsz. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Pannon Egyetem, Rektori Körlevél - 2010. április 15.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. április 13.

§         Pannon Egyetem honlapja - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat tartalmazza pályázónak a Tanszék színvonalas működéséhez kapcsolódó vezetési elképzeléseit. A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetők be (8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624 236), szakmai információk a Műszaki Informatikai Kar Titkárságán (tel.: 88 624 021) szerezhetők be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-pannon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.