Állások keresése - városüzemeltetési ügyintéző - Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvárosüzemeltetési ügyintéző

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki Osztály

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A kormányrendelet 1. számú mellékletének I/19. pontja alapján településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokkal és építményekkel kapcsolatos karbantartási, felújítási munkák megszervezése; jegyzői hatáskörbe tartozó vízügyi hatósági feladatok ellátása; szakmai felügyeleti és ellenőrzési feladatok ellátása a városüzemeltetési, temető üzemeltetési szolgáltatást, távhő- és melegvíz-szolgáltatást, víz- és csatornaszolgáltatást, folyékony hulladék közszolgáltatást nyújtó szervezetek tevékenysége felett, stb.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Sárbogárd Város Jegyzője 1/2010. számú Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középfokú képesítés, A 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/19. pontjában meghatározott végzettségek valamelyike,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés, közigazgatási versenyvizsga megléte, vagy annak letétele alóli mentesülés a Ktv. vagy a 126/2009. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, részvétel előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, melyben a büntetlen előélet mellett azt is igazolja, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, versenyvizsgáról szóló tanúsítvány, vagy a mentesülés igazolása, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berki Melinda nyújt, a 06-25-520-260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A-753/2010., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A-753/2010., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési ügyintéző.

§         Személyesen: Berki Melinda ügyintézőnek, Fejér megye, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. I. 20.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Sárbogárd Város Jegyzője bírálja el a beérkezett pályázatok alapján. A pályázók a pályázat eredményéről 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Bogárd és Vidéke - 2010. április 22.

§         Sárréti Híd - 2010. április 29.

§         Sárbogárd Város Honlapja - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör 6 hónap próbaidő kikötése mellett tölthető be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarbogard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.