Állások keresése - óvodai intézményegység-vezető - Körzeti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodai intézményegység-vezető

Körzeti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zomba Körzeti Nevelési Oktatási Központ Bölcsőde és Óvoda Zomba Ady u. 22.
intézményegység

óvodai intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08. 02 - 2015. 07. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7173 Zomba, Ady utca 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézményegység rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik az intézményegységben folyó szakmai tevékenységről; koordinálja az intézményegységben folyó pedagógiai tevékenységet. Összehangolja a tagintézmények munkáját. Ellenőrzi az intézményegységben folyó tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért. Összeállítja és elkészíti az intézményvezető által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket. Dönt az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály, és belső szabályzat a hatáskörébe utal. Felel az intézményegységre vonatkozó minőségirányítási feladatokért. Irányítja és ellenőrzi az intézményegység tagintézményeiben dolgozók munkáját. Gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus szakvizsga,

§         óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - részletes szakmai önéletrajz - végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata (a pályázat elbírálásának határidejéig az eredeti okiratok bemutatása kötelező) - az intézményegység vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián József nyújt, a 06 74 433133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Körzeti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (7173 Zomba, Rákóczi utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodai intézményegység-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Körzeti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (7173 Zomba, Rákóczi utca 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodai intézményegység-vezető.

és

§         Elektronikus úton Fábián József részére a iskola@zomba.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.zomba.sulinet.hu - 2010. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zomba.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.