Állások keresése - adjunktus - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekadjunktus

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar
Repülő és Légvédelmi Intézet Légvédelmi és Rakétatechnikai Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1101 Budapest, Hungária krt 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktassa a Légvédelmi hálózatok I., a Légvédelmi hálózatok II., A légvédelmi szervezetek logisztikai biztosítása, A légvédelmi eszközök típusismerete I., A légvédelmi eszközök típusismerete II., A légvédelmi hálózatok III, tantárgyakat. Önálló kutatómunka végzése, kiemelten a KUB és MISTRAL légvédelmi rakétatechnikák alkalmazásának területén, az eredmények publikálása. Az oktatásához szükséges jegyzetek, tansegédletek, alkalmazói feladatok kidolgozása, a fent megjelölt tantárgyak vonatkozásában. Részvétel az új tematikák, programok összeállításában. A tanszék által rendezett konferenciák, tudományos viták előkészítésének és levezetésének segítése, azokon előadások megtartása. Részvétel a hallgatók szakdolgozatainak konzultálásában, bírálataiban és különböző szintű vizsgáztatásokon a tanszékvezető intézkedése alapján. Részvétel a számonkérésekhez szükséges vizsgakérdések összeállításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Rendelkezzen: hazai vagy külföldi műszaki egyetemi végzettséggel, villamosmérnöki szakon. Államilag elismert középfokú, katonai szakanyaggal bővitett angol "C" tipusú nyelvvizsgával; a katonai felsőoktatásban, katonai és polgári hallgatók oktatásában szerzett tapasztalatokkal; átfogó ismeretekkel a Légvédelmi hálózatok és Légvédelmi rakéta tipusismeret oktatási területeken; Számítógépes alkalmazói ismeretekkel.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szakmai anyaggal bővitett közép-vagy felsőfokú francia és orosz nyelvű "C" tipusú állami nyelvvizsga; távoktatási tanfolyami végzettség;hadtudomány területén végzett eredményes, folyamatos kutatómunka, s annak publikálása;hazai vagy külföldi tanfolyamokon, gyakorlatokon szerzett, az oktatói munkában alkalmazható tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó munkahelyének, munkakörének (beosztásának) megnevezését. Eddigi szakmai tevékenységet. Fontosabb publikációs és tudományos munkáinak jegyzékét. Idegennyelv-tudását. Az oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni célkitűzéseit, terveit. A pályázati szöveget. Részletes szakmai önéletrajzot. Egyetemen kivűli pályázó esetén végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyel-tudást tanúsító okirat közjegyző által hitelesített másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berkovics Gábor nyújt, a 06-1-432-9000/29-410 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem címére történő megküldésével (1581 Budapest, Pf 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2010, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem címére történő megküldésével (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2010, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem SzMSz Pályáztatási Szabályzat alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Adjunktusi munkakörben az alkalmazható, aki a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapkövetelményeknek megfelel, továbbá: a) doktorjelölti jogviszonyban áll; b) rendelkezik az alkalmazó tanszék által előírt időtartamú és minőségű, de legalább négyéves szakmai, lehetőleg felsőoktatási oktatói gyakorlattal; c) teljesítette a tanársegéddel szemben támasztott követelményeket; d) bizonyította alkalmasságát ismeretátadói és nevelői képességeit az egyetemen folyó oktatásban; e) tudományos tevékenységét önálló kutatási eredményeket is tartalmazó publikációkban tette közzé; A pályázathoz egyetemen belüli pályázó esetén végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsitó okiratok Emberi Erőforrás Osztály által igazolt - az eredetivel megegyező - másolatát. Egyetemen kivűli pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyitványt és a munkakör alkalmasságot igazoló orvosi igazolást. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagába az illetékes bizottságok, tanácsok, személyek betekinthetnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zmne.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.