Állások keresése - intézetigazgatói - ELTE Bölcsészettudományi Kar | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgatói

ELTE Bölcsészettudományi Kar

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetébe

intézetigazgatói

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3-tól legfeljebb 5 éves időtartam-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézetigazgató feladata: képviseli az intézetet az egyetem és a kar vezető szerveinél és más külső szervek előtt; összehangolja az intézet által oktatott tantárgyak programjainak elkészítését; koordinálja, előkészíti az intézet által oktatott tárgyak féléves órarendjét; gondoskodik az intézet keretében működő tanszékek tudományos kutatási programjainak szervezéséről, összehangolásáról és megvalósításáról; irányítja és felügyeli az intézethez tartozó tanszékvezetők munkáját és az intézet nemzetközi kapcsolatait; irányítja az intézeti személyzeti munkát és az intézeti adminisztrációt; támogatja az intézethez tartozó tudományos diákkörök munkáját; felelős az intézet keretében folyó oktatómunka minőségbiztosításáért; feladata e minőségbiztosítási tevékenység megszervezése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Az intézetigazgatói megbízásokra az ELTE BTK főállású egyetemi tanárai és habilitált egyetemi docensei pályázhatnak. A vezetői megbízások időtartama legalább 3, legfeljebb 5 év, és a megbízás legkésőbb a pályázó 65. életévének betöltéséig tarthat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A vezetői pályázathoz szükséges adatlap a kari honlapról letölthető (elérhető a www.btk.elte.hu honlapon az ?Álláspályázatok? menüpont alatt).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Bölcsészettudományi Kar címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/5353/1, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgatói. §         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Bölcsészettudományi Kar címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/5353/1, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgatói.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny - 2010. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára címezve kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.