Állások keresése - kollégiumi igazgató - Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkollégiumi igazgató

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar
Kollégium

kollégiumi igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. július 1-től 2013. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6728 Szeged, Kollégiumi út 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó kollégiumi igazgató feladata a kari kezelésben működő kollégium szakmai, gazdasági és adminisztratív tevékenységének irányítása és felügyelete, működését érintő pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és pályázatok készítése, önkormányzati elven való működésének biztosítása, valamint képviselete az egyetemi/kari testületekben és bizottságokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, A pályázónak rendelkeznie kell legalább főiskolai/BSc végzettséggel, felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel, megbízáskor a Karon fennálló, határozatlan idejű oktatói vagy tanári munkakörre szóló közalkalmazotti kinevezéssel. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent vezetői gyakorlat, pályázatírásban szerzett tapasztalat, jó szervező, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, menedzser-szemléletű beállítottság, tanári szakképzettség. A pályázathoz mellékelni kell: - szakmai adatlap (dékáni munkáltatói jogkörbe tartozó foglalkoztatottak részére) - vezetői elképzeléseket, - pályázati szöveget, - szakmai önéletrajzot, - végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, - minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilné dr. Bottyán Tünde nyújt, a 62/546-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar címére történő megküldésével (6724 Szeged, Szeged Mars tér. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-78/2010., valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-78/2010., valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi igazgató.

§         Személyesen: SZTE Mérnöki Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6724 Szeged, Mars tér 7. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2010. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti és 3 fénymásolt példányban kell benyújtani. A szakmai adatlap letölthető: http://www2.u-szeged.hu/human/letoltheto.html

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.