Állások keresése - Tanársegéd - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTanársegéd

Pécsi Tudományegyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állam és Jogtudományi Kar
Jog és Állambölcseleti Tanszék

Tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, 48-as tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) a tanszék igényei szerinti oktatási feladatok ellátása, valamint kötelezően és szabadon választható tantárgyak és gyakorlatok vezetése, b) az alapvető tanítási készségek, stratégiák, módszerek elsajátítása és azok hatékony alkalmazása munkájában, részvétel oktatási segédletek elkészítésében, összeállításában, c) az egyes hallgatók, ill. öntevékeny hallgatói csoportok munkájának segítése, d) szükség szerinti részvétel a szakirányú továbbképzésekben, e) fokozatosan alakítsa ki önálló kutatási területét, f) tanszékvezetőjének szakmai irányítása, segítése mellett végezzen kutatómunkát, sajátítsa el a tudományos munka módszereinek alapjait, eredményeiről publikációi is jelenjenek meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         - tudományegyetemen szerzett állam-és jogtudományi oklevél,

§         - a doktori képzés megkezdése,

§         - középfokú, ?C? típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Elvárt kompetenciák:

§         - kreatívitás,,

§         - probléma felismerési, és problémamegoldó képesség,,

§         - kooperációs képesség,,

§         - jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - pályázati kérelem,

§         - szakmai önéletrajz,

§         - oklevélmásolat, amelyhez csatolni kell a doktori képzés megkezdését tanúsító dokumentumokat,

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         - nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, 48-as tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-43/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd. §         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-43/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd.

és

§         Elektronikus úton Dr. Kovács Béla részére a bela@ajk.pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kari Tanács véleménye alapján a Kar dékánja dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat postai úton, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar dékánjának Dr. Berke Gyulának címezve kell eljuttatni a 7622 Pécs, 48-as tér 1. címre, egy példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.