Állások keresése - adjunktus - Óbudai Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekadjunktus

Óbudai Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő adjunktus feladata az Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoportjában a méréstechnika és minőségbiztosítás oktatási témakörébe tartozó gyakorlatok, laborfoglalkozások vezetése, TDK-s, szakdolgozatos hallgatók konzultálása. Feladata továbbá az Intézet laborfejlesztési és továbbképzési tevékenységében, a kapcsolódó kutatások végzésében való aktív részvétel, valamint az oktatás és tantárgyfejlesztés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Kollektív Szerződés, és a Szervezeti és Működési Szabályzat Foglalkoztatási követelményrendszere rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, gépészmérnök szak,

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         méréstechnika és minőségbiztosítás oktatási - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         A pályázó feleljen meg a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az egyetem oktatói követelmény- és minősítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, minőségbiztosítási szakmérnök,

§         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         műszaki műanyagok tribológiai viselkedésének vizsgálata kutatási gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         felületi mikrogeometria számítógépes kiértékelése;

§         mérési adatok statisztikai kiértékelése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz;

§         szakképzettséget, idegennyelv-tudást és egyéb végzettséget tanúsító okirat hiteles másolata;

§         tudományos munkák és hivatkozások jegyzéke;

§         doktorjelölti jogviszony igazolása;

§         minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart;

§         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány;

§         betekintési nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Palásti Kovács Béla intézetigazgató nyújt, a 666-5356 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK-964/2010, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK-964/2010, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

vagy

§         Személyesen: Prof. Dr. Rudas Imre rektor, Pest megye, 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

az egyetem szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Óbudai Egyetem honlap - 2010. április 19.

§         BGK honlap - 2010. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a fenti címre és határidőig 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.