Állások keresése - Tanszékvezető - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTanszékvezető

Pécsi Tudományegyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állam és Jogtudományi Kar
Nemzetközi és Európajogi Tanszék

Tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.július 01-től 2013. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7622 Pécs, 48-as tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) képviseli a tanszéket, b) szervezi és összehangolja a tanszék oktató és tudományos munkáját, c) irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott oktatók és más foglalkoztatottak munkáját, d) végrehajtja az egyetemi és kari vezetés döntéseit, e) véleményt nyilvánít a tanszéket érintő valamennyi kérdésben, f) irányítja és ellenőrzi a tanszék igazgatását és gazdálkodását, g) rendelkezik a tanszék pénzügyi keretének a felhasználásáról, h) oktatási és kutatási területen szervezi az együttműködést a társtanszékekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         - tudományegyetemen szerzett állam-és jogtudományi oklevél,

§         - tudományos fokozat,

§         - oktatói gyakorlat, és elismert publikációs tevékenység az európajog és a nemzetközi jog területén.

§         - középfokú, ?C? típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

Elvárt kompetenciák:

§         - kreatívitás,,

§         - probléma felismerési, és probléma- megoldó képesség,,

§         - kooperációs és önértékelési képesség,,

§         - jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - pályázati kérelem,

§         - a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét bemutató önéletrajz,

§         - publikációs jegyzék,

§         - a végzettséget, tudományos fokozatot és az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata,

§         - a vezetői feladattal kapcsolatos tervek, és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések,

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         - nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-33/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-33/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanszékvezető.

és

§         Elektronikus úton Dr. Kovács Béla részére a bela@ajk.pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A rektor a beérkezett pályázatokat megküldi a dékánnak. A dékán a pályázati eljárás lebonyolítására bizottságot hoz létre, melynek elnöke a dékán-helyettes, tagjai a dékán által felkért oktatók, valamint az érintett szervezeti egység egy oktatója. A dékán a pályázatok elbírálására külső szakértőket is felkérhet. A bizottság elnöke a pályázatokat és a szakértői véleményeket ismerteti az önálló oktatási szervezeti egység oktatóival és kutatóival, akik titkos szavazással nyilvánítanak véleményt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat postai úton a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, levélcím: 7602 Pécs, Pf.: 219.) két példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.