Állások keresése - igazgató - Esztergom Város Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Esztergom Város Polgármesteri Hivatal

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kőrösy László Középiskolai Kollégium, Esztergom

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08.01-2015.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Szent István tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja az intézmény szakszerű és törvényes működését, gazdálkodását a rendelkezésre álló költségvetés alapján. Biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Szervezi a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Szakirányú (pedagógus) egyetemi végzettség,

§         legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, cselekvő képesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel, oklevél és bizonyítvány másolatok, nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kívánja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. A pályázatot 3 példányban, zárt borítékban, "Intézményvezetői pályázat"feltüntetésével kérjük benyújtani

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerendás János nyújt, a 33/542-063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Esztergom Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22271/10, valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Esztergom Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22271/10, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§         Személyesen: Iktató, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a véleményezési határidő lejárát követő első képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Esztergom Város Honlapja - 2010. április 19.

§         Esztergom Város központi Hirdetőtáblája - 2010. április 19.

§         Oktatási Közlöny - 2010. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a varoshaza@esztergom.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.