Állások keresése - közterület-felügyelő - Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekközterület-felügyelő

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági és Népjóléti Iroda

közterület-felügyelő

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

-A közterület jogszerű használatának, az engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzése. -A közterület rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi önkormányzati rendeletek betartásának ellenőrzése. -Térfigyelő rendszer kezelésében való részvétel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, rendészeti szakközépiskolai végzettség; vagy rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség rendőri szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         közigazgatási versenyvizsga vagy a versenyvizsga alóli mentesség igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szentendrei vagy kistérségi helyismeret; közterület-felügyelői vagy rendőri munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz;három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai és egyéb szakképesítések hiteles másolata; - közigazgatási versenyvizsga letételét igazoló dokumentum (amennyiben nem rendelkezik a pályázó mentességgel)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gerendás Gábor nyújt, a 06-26-503-361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2010, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2010, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

§         Személyesen: dr. Gerendás Gábor, Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentendre.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.