Állások keresése - projekt koordinátor (határozott időre) - Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekprojekt koordinátor (határozott időre)

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
Projektiroda (budapesti munkavégzési helyen)

projekt koordinátor (határozott időre)

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2013. március 31 ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1024 Budapest, Margit krt. 85.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A köztisztviselő képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Kormány rendelet 3. számú mellékletének 127. pontja szerinti megfelelés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A projekt megvalósítás során keletkező iratok kezelése, a projektdosszié és könyvtár vezetése: iktatás, célba-juttatás, másolás, irattározás, archiválás A projektiroda és a szakmai megvalósításhoz a szerződések előkészítése, lejáratának, hosszabbításának, módosítási szükségletének figyelése, az esetlegesen szükségessé váló beavatkozások jelzése, lezárása, archiválása, adatok szolgáltatása, az ellenjegyzések és a kiadmányozási folyamat nyomon követése Szakmai megvalósítási célfeladat megállapodások és célfeladati kitűzések menedzselése: A célfeladati kitűzések előkészítése, leegyeztetése a szakmai koordinátorokkal, pénzügyi vezetői ellenjegyzés beszerzése, kitűzések aláírása nyomon követése, kitűzések nyilvántartása és lejáratuk figyelése, kimutatások készítése, a vonatkozó teljesítési és munkaidő igazolások gyűjtése, összesítése Operatív szintű kapcsolattartás a szakmai koordinátorokkal az alprojektek előrehaladása, a kifizetésekhez és jelentéstételekhez szükséges adatszolgáltatás, az erőforrások (emberi, tárgyi, pénzügyi) felhasználása, a humánerőforrás-tervek aktualizálása, a beszállítók szerződéseinek ügyintézése témákban. Projekt Irányító Bizottság titkársági és a projekt kommunikációs feladatok ellátása; Projektiroda külső és belső kapcsolattartásának segítése; A projekt általános tevékenységeit rögzítő projektnapló vezetése; A projektről a KSZ, a HEP IH és a SZMM vagy egyéb a projekt ellenőrzésére jogosult szerv részére készítendő jelentések, dokumentációk, hiánypótlások elkészítésével összefüggő feladatok ellátása Kapcsolattartás és általános feladatellátás a közbeszerzések lebonyolítása segítése érdekében;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a OMMF Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés,

§         nem állhat foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, illetve nem lehet összeférhetetlenségi körülmény

§         közigazgatási versenyvizsga, illetve a közigazgatási versenyvizsga alóli mentesülési feltétel a 126/2009.(VI. 15.) Korm. rendelet szerint

§         felsőfokú iskolai végzettség

§         készség szintű számítógépes felhasználói ismeret (Excel, Word)

§         legalább 2 éves projektmenedzsment területen szerzett gyakorlat

§         A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:

§         jó szervező-és és kapcsolatteremtő készség

§         elemzési és rendszeralkotó készség, kreativitás

§         jó kommunikációs és együttműködési képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közigazgatási és/vagy projekt megvalósítási gyakorlat, uniós pályázati rendszer és intézményrendszerének ismerete, a vonatkozó eljárásrendekben való igazolt jártasság

§         Projektmenedzsment támogató szoftver(ek) ismerete

§         HR és jogi végzettség, illetve közbeszerzések lebonyolításával összefüggő szakmai tapasztalat

§         projekt megvalósítás terén szerzett tapasztalat (for-profit vagy non-profit szervezeteknél, projektszerű működésében szerzett munkatapasztalat)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai önéletrajzát részletesen bemutató fényképes önéletrajzot

§         2 db 4x4-es színes arcfényképet

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely kitér a foglalkozástól való eltiltás hatályára is

§         iskolai, illetve egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolatát

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség címére történő megküldésével (1024 Budapest, Margit krt. 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4335-1/2010-5000, valamint a munkakör megnevezését: projekt koordinátor (határozott időre). §         Postai úton, a pályázatnak a Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség címére történő megküldésével (1024 Budapest, Margit krt. 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4335-1/2010-5000, valamint a munkakör megnevezését: projekt koordinátor (határozott időre).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A beérkezett pályázatokat a Projektiroda kijelölt vezetője bírálja el. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerülhet. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A borítékon kérjük feltüntetni: ?Pályázat TÁMOP projekt koordinátor munkakörre? A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 06-1/346-9596 telefonszámon lehet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ommf.gov. hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.