Állások keresése - igazgatási előadó - Ikervár-Csénye Községek Körjegyzősége | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgatási előadó

Ikervár-Csénye Községek Körjegyzősége

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ikervár-Csénye Községek Körjegyzősége

igazgatási előadó

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű igazgatási előadó tartós távollétéig tartó ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9756 Ikervár, Kossuth u. 47.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

szociális igazgatási feladatok (9/1995.(II.3) Korm.r. I/18.); ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok ( 9/1995.(II.3.) Korm.r. I / 10.)

Ellátandó feladatok:

szociális, ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása, ügyek döntésre történő előkészítése, előterjesztések készítése,határozatok teljesítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

szociális, ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, 9/1995.(II.3.) Korm.rend. 1.számú melléklet I/18.vagy I./10. pontban felsorolt iskolai végzettségek, szakképzettségek, szakképesítések valamelyike,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         közigazgatási versenyvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatásban eltöltött 1-3 év szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai és személyes önéletrajz, iskolai végzettséget és képesítést, versenyvizsgát tanúsító okiratok másolata, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rauchné Király Zsuzsanna körjegyző nyújt, a 06-95/490-001 vagy 30/348-5285 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ikervár-Csénye Községek Körjegyzősége címére történő megküldésével (9756 Ikervár, Kossuth u. 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 789/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó. §         Postai úton, a pályázatnak a Ikervár-Csénye Községek Körjegyzősége címére történő megküldésével (9756 Ikervár, Kossuth utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 789/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Vas Népe napilap - 2010. április 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.