Állások keresése - belső ellenőr - Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekbelső ellenőr

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

belső ellenőr

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. fejezet, II. bekezdés, 3. pont, belső ellenőrzési feladatok

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. alapján

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Megbízólevél alapján ellenőrzést végez a képviselő-testület hivatalánál, a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, a vagyonkezelőnél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, -i, vagy főiskolai, közgazdasági szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,

§         más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyike: okleveles pénzügyi revizor; pénzügyi-számviteli szakellenőr; okleveles könyvvizsgáló; költségvetési ellenőr; mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés; a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete okleveles belső ellenőri képesítése.

§         a 18/2009. (X.6.) PM rendelet alapján nyilvántartásba vett belső ellenőr,

§         felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

§         felsőszintű versenyvizsga, vagy az alóli mentesség a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján,

§         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         belső ellenőrzési területen szerzett közigazgatási gyakorlat,

§         közigazgatási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, mely részletezi eddigi tevékenységét,

§         végzettségét, szakképesítését igazoló okiratok másolata,

§         belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolata,

§         erkölcsi bizonyítványt, vagy annak másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marosvári József belső ellenőrzési vezető nyújt, a 346-5782 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-159/2010, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-159/2010, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

3 tagú bizottság választja ki azokat a pályázókat, akik személyes meghallgatáson vesznek részt. A bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Önkormányzat Honlapja - 2010. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.