Állások keresése - vezető gondozó - Rétság Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvezető gondozó

Rétság Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ
Rétság Kistérség Többcélú Társulás

Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ Vezető Gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Kinevezéstől számított öt év ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, Kinevezéstől számított öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2651 Rétság, Rétság Rákóczi út 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Figyelemmel kíséri az alapellátási igények kielégítését. Vezeti a szakmai munkát és elősegíti a hatékonyságot. Havonta megbeszélést tart a házi gondozást végző gondozókkal, Ellenőrzi a gondozás és a dokumentációk vezetésének szakszerűségét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens, gerentológiai gondozó, , ápoló, pszichiátriai ápoló és gondozó, klinikai szakápoló,

§         legalább egy éves vezető gondozói gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         egyéb szociális, vagy ahhoz közeli szakmai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         helyismeret a kistérségben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         képesítést bizonyító dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szép Antal nyújt, a 06-35-550-063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete címére történő megküldésével (2651t Rétság, Rákóczi út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2010/RKTT, valamint a munkakör megnevezését: vezető gondozó. §         Postai úton, a pályázatnak a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete címére történő megküldésével (2651 Rétság, Rákóczi út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2010/RKTT, valamint a munkakör megnevezését: vezető gondozó.

§         Elektronikus úton Gresina István részére a munkaszervezet@rktot.t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Gresina István, Nógrád megye, 2651 Rétság, Rákóczi út út 20. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beékezett pályázatok alapján az vezető gondozót Rétság Kistérség Társulás Tanácsa nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.