Állások keresése - informatikus - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekinformatikus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Fővárosi és Pest Megyei Kirendeltség, Törzskari és Jogi Osztály

informatikus

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Alkotmány utca 29.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

55/I

Ellátandó feladatok:

- Felhasználók segítése az irodai alkalmazások, speciális szakmai programok és a helpdesk szolgáltatás használatában, - Kapcsolattartás az Informatikai Igazgatósággal és a megyei kirendeltségek informatikusaival, - Informatikai kellékanyagok igényfelmérése és beszerzése az MVH központján keresztül, - A helyben megoldható szervizelések és telepítések végrehajtása, - A hardver eszközök szervizeltetése az aktuális szerződések mentén, - Leltározási és selejtezési feladatok ellátása, - Szükséges jelentések és beszámolók elkészítése és továbbítása az Informatikai Igazgatóság és a Területi Igazgatóság felé

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Felhasználók segítése az irodai alkalmazások, speciális szakmai programok és a helpdesk szolgáltatás használatában, - Kapcsolattartás az Informatikai Igazgatósággal és a megyei kirendeltségek informatikusaival, - Informatikai kellékanyagok igényfelmérése és beszerzése az MVH központján keresztül, - A helyben megoldható szervizelések és telepítések végrehajtása, - A hardver eszközök szervizeltetése az aktuális szerződések mentén, - Leltározási és selejtezési feladatok ellátása, - Szükséges jelentések és beszámolók elkészítése és továbbítása az Informatikai Igazgatóság és a Területi Igazgatóság felé

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a a Hivatal hatályos közszolgálati szabályzatában foglaltak alapján rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola,

§         önéletrajz

§         - közigazgatási versenyvizsga oklevél, vagy a jogszabályban biztosított mentességet igazoló dokumentumok másolata

§         - képzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

§         - Nyilatkozat, arról hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevő személyek megismerhetik,

§         - Nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azt megszünteti,

§         Tájékoztatjuk a Tisztelt pályázókat, hogy a kinevezéshez három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.

§         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

§         pályakezdő esetén angol, vagy német, vagy francia nyelv államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal alátámasztott ismerete

§         közigazgatási versenyvizsga vagy a jogszabályi mentesség feltételeivel való rendelkezés (legalább 5 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, vagy 2009. június 18-án közszolgálati jogviszonyban állt és legalább 2 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezett és a közszolgálati jogviszony megszűnését követő 5 év még nem telt el)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű feladatmegoldó képesség;,

§         Kiváló szintű kezdeményezőkészség (kreativitás, innováció),

§         Jó szintű jó kommunikációs készség,

§         Kiváló szintű önálló munkavégzés,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Borbás Viktóra osztályvezető nyújt, a 06/1/814-8949 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére történő megküldésével (1054 Budapest, Alkotmány utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0185/1038/1/2010, valamint a munkakör megnevezését: informatikus. §         Postai úton, a pályázatnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal címére történő megküldésével (1095 Budapest, Soroksári út 22-24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0185/1038/1/2010, valamint a munkakör megnevezését: informatikus.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A Kirendeltség munkatársai a pályázati anyagok alapján választják ki a nyertes pályázót. A benyújtott pályázati anyagok az elbírálásra előírt 30 napos határidőt követő 30 napon belül a Fővárosi és Pest Megyei Kirendeltségen személyesen átvehetők, ezt követően a pályázatok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         MVH külső honlap - 2010. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi ? a jelen pályázati felhívásban feltüntetett ? formai és tartalmi feltételeknek megfelelnek. A pályázati felhívás megtalálható ezen kívül a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján is (www.kszk.gov.hu). Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.