Állások keresése - adóellenőr - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekadóellenőr

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
Társas Vállalkozások Ellenőrzési Főosztály, Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztály 5.

adóellenőr

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2011. június 21 ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

10. számú adóügyi ellenőrzési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Gazdasági társaságok adóellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása, az eljárásjogi szabályok maradéktalan betartása mellett ? jogsértések feltárása és adójogi kihatásainak megállapítása. A hivatali nyilvántartás és a rendelkezésre álló információk alapján felkészülés a vizsgálat lefolytatására más adóellenőr(ök)kel együtt. Az ellenőrzés befejezését követően szükség szerint közreműködés a hatósági eljárásban, amennyiben a vizsgált adózó jogorvoslattal él, véleményt készít, valamint a szükséges belső bizonylatokat kiállítja. Felelős a rábízott feladatoknak a vonatkozó jogszabályokban, utasításokban, valamint felettese utasításaiban meghatározott követelmények megfelelő határidőre történő elvégzéséért. Folyamatosan követi és tanulmányozza a jogszabályváltozásokat, a munkaköréhez kapcsolódó vezetői utasításokat és jogértelmezéseket, továbbá vezetői döntésnek megfelelően részt vesz a munkáltató által szervezett oktatásokon, továbbképzéseken.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdasági társaságok bevallásainak utólagos vizsgálatára, egyes adókötelezettségeiknek teljesítésére irányuló átfogó, adónem és célvizsgálatok végzése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett közgazdasági, vagy pénzügyi végzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A pályázónak nem áll fenn adótartozása.

§         Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik)

§         Az APEH Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés, valamint pszichikai alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik).

§         A pályázónak meg kell felelnie a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendeletben megfogalmazott követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói, vagy az okleveles könyvvizsgálói képesítés, illetve B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

§         rendszerszemlélet, jó kommunikációs készség, jó szervezőkészség,

§         jó írásbeli és szóbeli kifejezőkészség,

§         konfliktus helyzetek kezelésének készsége,

§         rugalmasság, új módszerek, eljárások iránti fogékonyság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes szakmai önéletrajz ( a munkaviszonyok év, hó, napra történő pontos megjelölésével), iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2010/74, valamint a munkakör megnevezését: adóellenőr. §         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2010/74, valamint a munkakör megnevezését: adóellenőr.

§         Személyesen: Wagner Katalin, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.apeh.hu - 2010. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.apeh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.