Állások keresése - védőnő - Nagymaros Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvédőnő

Nagymaros Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagymaros Város Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2626 Nagymaros, Fő tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, védőnő,

§         főiskolai végzettség, védőnői oklevél, magyar állampolgárság,, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrovics László nyújt, a 06-27-595-118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2010.(III.29.), valamint a munkakör megnevezését: védőnő. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2010.(III.29.), valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

§         Személyesen: Petrovics László, Pest megye, 2626 Nagymaros, Fő tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a pályázat benyújtására előírt határidőt követő első - várhatőan 2010. augusztus 9.-i - ülésén a polgármester javaslata alapján dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot a Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, vagy személyesen lezárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: "Védőnői pályázat"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.