Állások keresése - igazgatóhelyettes - Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgatóhelyettes

>

Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola

első igazgatóhelyettesi munkakör (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1042 , Szt. István tér 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevezett igazgatóhelyettes munkáját a többször módosított Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint az Oktatási Törvény, illetve a vonatkozó rendeletek alapján köteles végezni. Ismerje és tartsa be a Zeneiskola belső szabályzatait, úgymint Kollektív Szerződés, Szervezeti és Működési Szabályzat, Közalkalmazotti Szabályzat, a Minőségbiztosítási Program és a Házirend. Munkájában igazodjon a Zeneiskola éves Munkatervéhez, Pedagógiai Programjához és az Alapfokú Művészetoktatás Követelményei és Tantervi Programjának megfelelő tanszakra vonatkozó előírásaihoz. A tanszakvezetők közreműködésével irányítja, ellenőrzi és értékeli a tanszakok munkáját. A tanszakokon látogatja az órákat, ellenőrzi az adminisztrációt. Elkészíti az iskola éves Munkatervét. Közreműködik a szakmai ellenőrzésében a statisztikai jelentések és az adminisztráció elkészítésében, valamint annak egyeztetésében. Megszervezi az intézmény szerepléseit, biztosítja szakmai színvonalukat és gondoskodik zökkenőmentes lebonyolításukról. Tűzvédelmi megbízatásából fakadó kötelezettségeinek eleget tesz. Az igazgatóval együttműködve felügyeli a kötelezettségvállalás rendjét, a dologi- és bérnyilvántartást. Az igazgató távolléte esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesít.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

§         felsőfokú végzettsége alkalmas legyen az adott alapfokú művészetoktatási intézményben tanári állás betöltésére

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         a megadott munkakörben - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         valamely európai nyelv ismerete

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola címére történő megküldésével (1042 , Szt. István tér 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.19-16/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgatóhelyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola címére történő megküldésével (1042 Budapest, Szt. István tér 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.19-16/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgatóhelyettes.

és

§         Elektronikus úton Sillye Gergely részére a ujpestizenede@startadsl.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.