Állások keresése - óvodavezető - Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület - Tiszaalpár | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodavezető

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület - Tiszaalpár

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 9.
Napközi Otthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08.16 ? 2015. 08. 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Napközi Otthonos Óvoda munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének szervezése, tervezése, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése, személyügyi és gazdasági feladatok ellátása. Kapcsolattartás a nevelési-oktatási intézményekkel, polgármesteri hivatallal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga, jogszabályban meghatározott feltételek,

§         szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         cselekvőképesség, büntetlen előélet, Kjt. 20. §-a szerint

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai-vezetői program, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Menyhárt Anett nyújt, a 06-76-424-133 106. mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület - Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2676/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület - Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2676/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: dr. Vancsura István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         www.tiszaalpar.hu - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszaalpar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.