Állások keresése - Faluház vezető - Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekFaluház vezető

Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Faluház

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.07.01-2015.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3574 Bőcs, Rákóczi út 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok vezetői irányítása, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok irányítása. A vezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. A feladatokon belül közművelődési, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakoztatásához megfelelő programok, rendezvények szervezése, kulturális értékek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, községi könyvtár működtetése, helyi újság szerkesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú munkaköri szakvizsga, főiskolai könyvtárosi és közművelődési képzettség a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6. §-ában foglaltak szerint, továbbá kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység végzése,

§         szakirányú, a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szakirányú - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, intézményvezetői szakmai program, hozzájáruló nyilatkozat a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3574 Bőcs, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 314-11/2010., valamint a munkakör megnevezését: Faluház vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3574 Bőcs, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 314-11/2010., valamint a munkakör megnevezését: Faluház vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályi előírások szerint, a pályázatok elbírálását bizottság készíti elő, a Képviselőtestület dönt. A pályázatokat az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményezi. A Képviselőtestület a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Magyar Közlöny Hivatalos Értesítő

§         Bőcs Község Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bocskozseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.