Állások keresése - emisszió-kereskedelmi - Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekemisszió-kereskedelmi

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Nemzetközi Szakmai Ügyek Főosztály Emisszió-kereskedelmi Osztálya

emisszió-kereskedelmi

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatkör. (3. számú melléklet 68. pontja alapján

Ellátandó feladatok:

A Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásával és az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszerével összefüggő szakértői, igazgatási, elemzési és képviseleti feladatok ellátása és koordinációja, azaz: üvegházhatású gáz- kibocsátási engedélyezés; hitelesítők bejegyzése; hatósági ellenőrzések; jogkövetkezmények alkalmazása; nyilvántartások vezetése, adatelemzések készítése; együttműködés a hazai és nemzetközi társhatóságokkal; képviselet és együttműködés az EU és ENSZ szervezetekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Emisszió-kereskedelmi szakértői, igazgatási, elemzési, képviseleti feladatok. Hatósági ellenőrzések. Nyilvántartások vezetése, adatelemzéssel kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, természettudományi vagy műszaki területen a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 68. pontja alapján,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási versenyvizsga (vagy mentesség a 126/2009. (VI.15.) Korm.rend. alapján)

§         angol nyelv magas szintű tárgyalóképes ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A Kiotói Jegyzőkönyvvel és az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszerével kapcsolatos ismeretek és szakmai tapasztalat

§         További európai nyelvek ismerete

§         Műszaki egyetemi végzettség

§         Államigazgatásban szerzett 2-3 év tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű stratégiai gondolkodás,

§         Kiváló szintű teljesítménymotiváció,

§         Kiváló szintű döntésképesség,

§         Jó szintű tervezési, szervezési és koordinációs készség,

§         Kiváló szintű pontosság, alaposság, megbízhatóság,

§         Kiváló szintű szakmai igényesség,

§         Jó szintű felelősségtudat és probléma-megoldási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Motivációs levél

§         Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

§         Közigazgatási versenyvizsga meglétét (illetve az az alóli mentességet) igazoló dokumentum másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

§         Az érintett szakterület tevékenységére vonatkozó szakmai koncepció

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Babcsány Ildikó nyújt, a 06/1 224-9140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség címére történő megküldésével (1016 Budapest, Mészáros utca 58. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/02289/2010, valamint a munkakör megnevezését: emisszió-kereskedelmi. §         Postai úton, a pályázatnak a Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség címére történő megküldésével (1016 Budapest, Mészáros u. 58. a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/02289/2010, valamint a munkakör megnevezését: emisszió-kereskedelmi.

vagy

§         Személyesen: Bacsó Lászlóné főmunkatársnál, Budapest, 1016 Budapest, Mészáros utca 58. A épület II. emelet 215. alatt lehet benyújtani .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőtől számított 30 napon belül, a személyes meghallgatások után a bíráló bizottság dönt, valamint megtörténnek a kiértesítések is. Eredményes pályázat esetén a munkakör 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Magyar Közlöny 2010.04.16.

§         www.oktvf.gov.hu 2010.04.16.

§         www.jobline.hu 2010.04.16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oktvf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.