Állások keresése - igazgató - Kenézlő Községi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Kenézlő Községi Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körzeti Általános Iskola Kenézlő

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3955 Kenézlő, Kárpát utca 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, pedagógus szakvizsga,

§         10 éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettség igazolására oklevél másolat, a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai önéletrajz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hunyadi Tibor polgármester nyújt, a 06-47-344-028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kenézlő Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3955 Kenézlő, Aradi út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 275/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Kenézlő Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3955 Kenézlő, Aradi út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 275/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézmény és (a társulási megállapodásban foglaltak alapján) az intézményfenntartó Viss és Zalkod önkormányzatok véleményezése után Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny (megjelenés várható időpontja) - 2010. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.