Állások keresése - intézményvezető - Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.07.15-2015.07.14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3574 Bőcs, Hősök tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok vezetői irányítása, továbbá irányítja az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatokat. A vezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az intzémény feladati: - családsegítés - gyermekjóléti feladatok - szociális étkeztetés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szakirányú végzettség a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I/1. pontjában, illetve az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 3. pontjában meghatározottak szerint, szociális szakvizsga, legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügy, a közoktatás terén betöltött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, a pályázó nyilatkozata, mely szerint az 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, a 257/2000. (XII.26.) Korm.rend. 1/A. §. (7) bek. d) pontja szerinti nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3574 Bőcs, Hősök tere 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1918/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Bőcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3574 Bőcs, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1918/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályi előírások szerint. A pályázatok elbírálását bizottság készíti elő, a képviselőtestület dönt. A képviselőtestület a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szociális és Munkaügyi Közlöny

§         Bőcs község honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. bocskozseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.