Állások keresése - vezető óvónő - Vizslás község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvezető óvónő

Vizslás község Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bóbita Óvodavezető Társulás

vezető óvónő (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Kazár Vizslás Rákóczibánya, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bóbita Óvodafenntartó Társulás óvodavezetői állása. A Társulás három településen, három tagintézménnyel rendelkezik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvónőképző,

§         óvónőként szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         óvodavezetői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         hiteles oklevélmásolat, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vezetői program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mona Gyula nyújt, a 32/341-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Vizslás község Önkormányzata címére történő megküldésével (3128 Vizslás, Kossuth út 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2010, valamint a munkakör megnevezését: vezető óvónő. §         Postai úton, a pályázatnak a Vizslás község Önkormányzata címére történő megküldésével (3128 Vizslás, Kossuth út 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2010, valamint a munkakör megnevezését: vezető óvónő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. március 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.