Állások keresése - tanszékvezetői - ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszékvezetői

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pszichológiai Intézet Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszékére

tanszékvezetői

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 éves időtartam-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

képviseli a szervezeti egységet az Intézeti Tanácsban; javaslatot tesz a tanszék által gondozott tantárgy(ak) oktatási programjára; javaslatot tesz az intézet igazgatójának az oktatási feladatot ellátó munkatársak személyére; közreműködik az oktatók és a nem oktató dolgozók minősítésében; meghatározza és ellenőrzi az egyes oktatók konkrét oktatási feladatait; megszervezi a hallgatók tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási feladatokat. Szervezi és irányítja a tanszéken folyó tudományos munkát. Feladatait a tanszékhez rendelt oktatók, kutatók, és nem oktató-kutató dolgozók közreműködésével látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Pályázhatnak az adott intézetbe kinevezett, teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi vagy főiskolai tanárok, valamint egyetemi docensek.A vezetői megbízások időtartama 3-5 év, és a megbízás legkésőbb a pályázó 65. életévének betöltéséig tarthat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A pályázathoz szükséges adatlap a PPK Dékáni Titkárságán (e-mail: ppkhivatal@ppk.elte.hu) beszerezhető.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Princzinger Péter nyújt, a 461-4500/3805 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar címére történő megküldésével (1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/8135/4, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői . §         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar címére történő megküldésével (1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/8135/4, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.