Állások keresése - ügyvivő szakértő (jogász) - Budapesti Gazdasági Főiskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyvivő szakértő (jogász)

Budapesti Gazdasági Főiskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Dékáni Hivatal

ügyvivő szakértő (jogász)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rektor egyedi ügyekre vonatkozó kijelölése alapján peres és peren kívüli képviselet ellátása bíróság és más hatóság előtt, a Munkáltató egyedi ügyekre vonatkozó kijelölése alapján, adminisztratív feladatok ellátása az egyes ügyek intézéséhez kapcsolódóan, Munkáltató egyedi ügyekre szóló utasításának megfelelően koordinációs feladatok ellátása, a Munkáltató szakmai fórumokon való hivatalos képviselete, hivatali ügyintézés, egyéb a Munkáltató által kijelölt feladatok elvégzése. A próbaidő tartama 4 hónap.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, jogász szakvégzettség (egyetemi diploma),

§         legalább 3 éves szakterületen szerzett gyakorlat,

§         Microsoft Office alkalmazások, valamint a DVD Jogtár felhasználói szintű ismerete,

§         kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó készség,

§         jogszabályi háttér (Ftv., Ket, Ptk., Mt., Btk., Kjt.) alapvető szintű ismerete,

§         munkajog ismerete, különös tekintettel a felsőoktatási törvény alkalmazására

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         több éves felsőoktatási gyakorlat,

§         Microsoft Office, DVD Jogtár felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         motivációs levél,

§         részletes szakmai önéletrajz magyar nyelven,

§         végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kmoskó Judit nyújt, a (06-1) 374-6294 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Főiskola címére történő megküldésével (1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: REKT/00450/2010/RH, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő (jogász). §         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Főiskola címére történő megküldésével (1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: REKT/00450/2010/RH, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő (jogász).

és

§         Elektronikus úton Dr. Zimányi Krisztina részére a zimanyi.krisztina@kvifk.bgf.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a BGF Foglalkoztatási követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         BGF honlapja - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bgf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.