Állások keresése - általános iskola igazgató - Kosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekáltalános iskola igazgató

Kosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Arany János Általános Iskola

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 1 - 2015. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2612 Kosd, Bocskai u. 1. *

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1993. évi LXXIX. törvény 54-55 §-ban felsorolt feladatok. Intézményvezetői feladatok ellátása - az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. Az igazgató felelős az intézményben és tagintézményében a tanulók oktatásának, nevelésének megszervezéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért stb. * Intézménytársulás esetén a munkavégzés változó telephelyeken történik pest megyében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         az 1993. évi LXXIX. törvénynek megfelelően legalább 15 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; Pedagógus- vagy közoktatásvezető szakvizsga; magyar állampolgárság, büntetlen előélet; cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, korábbi munkaviszonyokra való igazolások, illetve a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2612 Kosd, Szent István u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/3496/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: általános iskola igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Kosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2612 Kosd, Szent István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/3496/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: általános iskola igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Kosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.