Állások keresése - aljegyző - Tápiószele Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekaljegyző

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testület

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tápiószele Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

aljegyző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 1., 10., 18. sorszámú feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyző által meghatározott feladatok ellátása, jegyző helyettesítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola,

§         Közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Versenyvizsga, vagy az alóli mentességről jogszabály alapján nyilatkozat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, képesítét tanúsító okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Julianna nyújt, a 53/580-032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tápiószele Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 416-2/2010., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Tápiószele Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 416-2/2010., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

§         Személyesen: Tóth Julianna, Pest megye, 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatot Képviselő-testület döntése előtt bizottság véleményezi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Hivatalos Értesítő / Magyar Közlöny - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezésben hat hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.