Állások keresése - óvodapedagógus - Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csányi Napközi Otthonos Óvoda
önálló

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.09.01-től 2015. 08. 15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3015 Csány, Malom út 1 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése , a takarékos gazdálkodás , a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben , amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus , pedagógus szakvizsga,

§         óvodavezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         oktatási intézményben ódodapegadógus munkakörben fennálló , határozatlan időre szóló alkalmazás , illetve a megbízással egyidejűleg óvópedagógus munkakörben történő,határozatlan időre szóló alkalmazás ,Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű óvodavezető,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz;a vezetésre vonatkozó szakmai program; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;a végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatai;írásos nyilatkozat , amelyben a pályázó hozzájárul , hogy a véleményezésre jogosultak a pályázat tartalmát megismerjék

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Morvai István polgármester nyújt, a 37/357-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3015 Csány, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1215/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Csány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3015 Csány, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1215/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

és

§         Személyesen: Morvai István, Heves megye, 3015 Csány, Polgármesteri Hivatal Kossuth ut 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására a 30 napos véleményezési határidő lejártát követő képviselőtestületi ülésen kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Kulturális Közlöny - 2010. április 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.