Állások keresése - főiskolai tanár - Nyíregyházi Főiskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőiskolai tanár

Nyíregyházi Főiskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Főiskola
Bölcsészettudományi és Művészeti Kar

dékánhelyettes

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.május 17.-2013. május 16.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A karon folyó oktatási- nevelési, tantervfejlesztő tevékenység felügyelete és koordinálása, kapcsolattartás az egységvezetőkkel, szak-, kredit- és Neptun felelősökkel, patronáló tanárokkal. Részvétel a kari szabályzatok előkészítésében és kidolgozásában. A kar képviselete az oktatási, képzési, tanrervfejlesztési felsőoktatási és egyéb fórumokon. A karon folyó képzés fejlesztése és korszerűsítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, a nyelvtudományok területén szerzett PhD fokozat,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, ismertség a kar képzéséhez tartozó tudományágban hazai és nemzetközi téren, elismertség felsőoktatási és/vagy szakmai fórumokon, alkalmasság a kar oktatási, képzési tevékenységének irányítására, koncepciózusság a kar oktatási, képzési tevékenysége fejlesztésében és korszerűsítésében, az intézménnyel létesített teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszony, az intézmény küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrjaz, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatát, tudományos publikációs jegyzéket, minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Főiskola címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI/183-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Főiskola címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HPI/183-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyf.hu - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.