Állások keresése - Adjunktus - Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekAdjunktus

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar
Területfejlesztési Intézet

Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Piroslama u. 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörébe tartozó feladatok: A pályázatnak meg kell felelnie a Felsőoktatási Törvényben és a Nyugat-magyarországi Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak. A kinevezendő adjunktus feladata: - Közigazgatási jog, az EU intézményrendszere, és az Európai Uniós jogi ismeretek tantárgyak oktatása; - oktasson a tanrend szerinti heti 14 tanórában, 2 félév átlagában; - vegyen részt a tantárgyak korszerűsítésében, jegyzetírásban; - vegyen részt a beadott hallgatói feladatok értékelésében, tantárgyi vizsgáztatásban; - irányítson tudományos diákköri és szakdolgozati témákat; - rendszeresen végezzen kutató munkát és kutatási eredményeit publikálja; - rendelkezzen a tantárgyak jellegének megfelelő gyakorlati ismeretekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Pályázati feltételek:

§         rendelkezzen Állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, jogi szakvizsgával,

§         rendelkezzen szakterületén legalább négy éves szakmai gyakorlattal, amelybe a doktoranduszként végzett oktatás/kutatás is beleszámíthat és létesítsen doktorjelölti jogviszonyt (igazolt PhD szigorlat), vagy

§         három éves szakmai gyakorlattal és Állam- és jogtudományi doktori fokozattal;

§         rendelkezzen az oktatott tananyagot meghaladó ismeretekkel, legalább magyar nyelven megjelent, saját kutatásokat dokumentáló (önálló, lektorált) publikációkkal, önállóan vagy társszerzővel hazai tudományos konferencián megtartott előadással/hazai és nemzetközi kiállításokon való szerepléssel;

§         legyen képes színvonalas gyakorlatok és előadások tartására;

§         legalább egy világnyelvből államilag elismert középfokú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázat benyújtásának feltételei:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

§         személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását,

§         munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait, tudományos fokozatát, szakmai díjait,

§         idegennyelv-tudását, szakmai tudományos munkáját, terveit,

§         hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét.

§         A pályázathoz csatolni kell:

§         szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét,

§         hazai és külföldi referenciák másolatait, három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt,

§         személyi adatlapot, nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek betekinthetnek.

§         A pályázathoz a személyi adatlap a Kar Dékáni Hivatalában beszerezhető.

§         A pályázatot két példányban kérjük benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GEOadjTerületf.Int., valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus. §         Postai úton, a pályázatnak a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GEOadjTerületf.Int., valamint a munkakör megnevezését: Adjunktus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

NymE SZMSZ Foglalkoztatási övetelményrendszer szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         NyME GEO honlap - 2010. április 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.