Állások keresése - közterület-felügyelő - Zsámbék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekközterület-felügyelő

Zsámbék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zsámbék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

közterület-felügyelő

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.számú melléklet.I.13. Közterület- felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület- felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása ( közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet , az önkormányzati vagyon, a közrend és köztisztaság védelmében ) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület - felügyelői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzata, valamint a 6/2005.(I.31.)Ö.K. számú rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, Igazságügyi és rendészeti minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai vizsgakövetelményekről szóló 15/2008(VII.28.) IRM rendelet, közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichológiai követelményeiről szóló 78/1999.(XII.29.)EÜM-BM együttes rendelete, valamint a köztisztviselők képesítéséről szóló 9/1995.( II.03.) Korm.rendelet,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Eredményes közigazgatási versenyvizsga megléte, vagy annak mentességéről szóló igazolás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat, valamint a versenyvizsga bizonyítvány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koppné Bederna Éva nyújt, a 23 / 565- 623 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 546/2010, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 546/2010, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

§         Elektronikus úton Koppné Bederna Éva részére a munkaugy@zsambek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Zsámbék Város Honlapja

§         Helyi Kábel-Tv

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.