Állások keresése - családgondozó - Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ - Marcali | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekcsaládgondozó

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ - Marcali

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ - Marcali
Gyermekjóléti szolgálat

családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010.06.01-2011.05.31. ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Dózsa György utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermek testi- lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, figyelemmel kíséri az ellátási területén élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, felajánlja szolgáltatásait, preventív munkát végez a veszélyeztetettség elkerülése érdekében, veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet, gondozási nevelési tervet készít a védelembe vett, és a helyettes szülőnél elhelyezett gyermek részére, segíti a nevelési- oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szociális alapvégzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         helyi ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hódos Melinda nyújt, a 85/311-102; 510-355 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ - Marcali címére történő megküldésével (8700 Marcali, Dózsa György utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 864/2010., valamint a munkakör megnevezését: családgondozó. §         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ - Marcali címére történő megküldésével (8700 Marcali, Dózsa György utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 864/2010., valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.) Kormány rendelet 1/A. § (9) bekezdés szerinti előkészítő bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A pályázók a pályázat eredményéről 8 munkanapon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Marcali Városi Televízió - 2010. április 15.

§         Marcali Város Honlapja - 2010. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocialiskozpont.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.