Állások keresése - gazdasági igazgatóhelyettes - Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdasági igazgatóhelyettes

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ

gazdasági igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Gyáli út 33-35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Az intézmény pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és meghatározott ellenőrzési feladatainak ellátásáért felelős személy. - A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott egységeknek iránymutatást ad, tevékenységüket megszervezi és ellenőrzi. - Gazdasági intézkedéseket hoz. - Felelős a jogszabályok által ráruházott, valamint az Intézmény SZMSZ-ében részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. - Gyakorolja a költségvetési szervet terhelő gazdasági kihatású kötelezettségek, illetőleg a követelés előírása tekintetében az ellenjegyzési jogot. - Összeállítja a gazdasági szervezet ügyrendjét, amely részletesen tartalmazza a gazdasági szervezet által ellátandó feladatokat, a pénzügyi-gazdasági feladatokat, a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős alkalmazottak feladat és hatáskörét, felelősségi körét. - Ellátja az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, az adatszolgáltatással kapcsolatos munkákat. - Feladatait az Intézmény igazgatójának közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el, a pénzügyi feladatok tekintetében akadályoztatása esetén helyettesíti az igazgatót. - A gazdasági vezető kinevezése, felmentése, díjazásának megállapítása a Miniszter jogköre.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 22/2008. (XII.31.) SZMM rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, vagy főiskola, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, és emellett mérlegképes könyvelői képesítés, költségvetési gazdálkodásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság

§         Büntetlen előélet.

§         Legalább 3-5 éves vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felnőttképzési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Minőségirányítási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Pályázatok írásában, elszámolásában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés

§         Referencia személyek megjelölése

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Kiváló szintű együttműködési képesség

§         Kiváló szintű szervezőkészség

§         Kiváló szintű vezetői képességek

§         Megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó személyi adatait is tartalmazó, a szakmai életutat részletesen bemutató fényképes szakmai önéletrajz.

§         A gazdasági igazgatói feladatainak megvalósításáról szóló elképzeléseit tartalmazó 3 oldalnál nem hosszabb leírás.

§         Végzettséget igazoló okiratok másolata

§         Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolata.

§         Vezetői gyakorlatot igazoló iratok másolata.

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bihary Pál intézmény igazgató, adminisztratív kérdésekben Monos Judit nyújt, a 347-4057 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium címére történő megküldésével (1097 Budapest, Gyáli út 33-35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1096-1/2010-6200, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatóhelyettes. §         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium címére történő megküldésével (1097 Budapest, Gyáli út 33-35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1096-1/2010-6200, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági igazgatóhelyettes.

vagy

§         Személyesen: Dr. Bihary Pál, Budapest, 1097 Budapest, Gyáli út 33-35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 60 napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázati eljárásra egyebekben a KJT és a 22/2008. (XII.31.) SZMM rendeletben foglaltak az irányadóak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapja - 2010. április 16.

§         Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ honlapja - 2010. április 16.

§         Metropol újság - 2010. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.