Állások keresése - laboratóriumi asszisztens - Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseklaboratóriumi asszisztens

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar
Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet Állattenyésztési és Genetikai Os

laboratóriumi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. J

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztály molekuláris genetikai laboratóriumában állati DNS-vizsgálatok rutinszerű végzése. Így DNS tisztítása, gének és mikroszatelliták PAGE-analízise, PCR, DNS-szakaszok szekvenálása, továbbá újabb metodikák bevezetéséhez - iránymutatás alapján - DNS-, SNP-vizsgálatok módszertani kivitelezése. A vizsgálati dokumentáció számítógépes nyilvántartása, kezelése. Esetenkénti hallgatói kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a SZIE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium, DNS vizsgálati szakképesítés,

§         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

§         számítógépes ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szakmai gyakorlat

§         angol nyelvismeret

Elvárt kompetenciák:

§         önálló munkavégzés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. (A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez az okiratok eredeti példányát kell bemutatni!)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zöldág László osztályvezető, egyetemi tanár nyújt, a 06-1-478-4127 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. J III ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/22/2010. K.T., valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi asszisztens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/22/2010. K.T., valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi asszisztens.

§         Személyesen: , Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. J III 301.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követő 2 héten belül dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon, e-mailben vagy írásban) tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagait - amennyiben a pályázó 90 napon beül nem veszi át -a akkor azokat megsemmisítjük. A pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlapja - 2010. április 15.

§         SZIE illetve kari hirdetőtábla - 2010. április 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.