Állások keresése - ügyvivő szakértő (Karrier tanácsadó referens) - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekügyvivő szakértő (Karrier tanácsadó referens)

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Főtitkári Hivatal

ügyvivő szakértő (Karrier tanácsadó referens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaerőpiac figyelése. A munkaerőpiac változásainak gyors feldolgozása révén naprakész információkat és élő kapcsolatokat kínál a hallgatóknak, elősegítve hatékony beilleszkedésüket és érvényesülésüket a munka világába. Álláskereső tréningek szervezése, karrier coaching, karrierépítés, megfelelő állás megtalálásához a megfelelő kompetenciák felmérése, külföldi munkavállalás és vállalkozóvá válás lehetőségeinek ismerete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Szent István Egyetem Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         felhasználói szitnű számítógépes ismeret

§         cselekvőképesség, büntetlen előélet

§         magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         1 év szakmai tapasztalat

§         HR munkavállalási tanácsadói vagy pszichológiai végzettség

§         kiterjedt kapcsolat rendszer munkaerő közvetítő cégek tekintetében

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         motivációs levél

§         részletes szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

§         vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai igazoló szelvény másolata

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-729-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő (Karrier tanácsadó referens). §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-729-1/2010., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő (Karrier tanácsadó referens).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szie.hu/allaspalyazatok - 2010. április 16.

§         Gödöllői Szolgálat - 2010. április 21.

§         SZIE hirdetőtábla - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot Soósné dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi főtitkárnak kell címezni. A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően - a kiírás követelményeinek mindenben megfelelő pályázók személyes meghallgatása után dönt, melynek eredményéről a pályázók (e-mail-ben) tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázat iratanyagait - amennyiben a pályázó 30 napon belül nem veszi át - akkor azokat megsemmisítjük. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a kiíró fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.