Állások keresése - humánpolitikai referens - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Központja | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekhumánpolitikai referens

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Központja

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Központja
szakszolgáltatás

humánpolitikai referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Álláspályázatok meghirdetése; a meghirdetett pályázatok alapján a munkaerő kiválasztás koordinálása; a munkaerő forgalom (közalkalmazotti jogviszony létesítése, kinevezés módosítás, közalkalmazotti jogviszony megszüntetés) lebonyolítása; a költségvetés tervezésében és értékelésében bér- és létszámadatok elkészítése; a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba történő felvétele, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, személyügyi szervező,

§         munkaügy, humán terület - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, humánszervező,

§         szociális, illetve pedagógus ágazatben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§         KIR3 program ismerete

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű önálló, gyors, pontos munkavégzés; nagy munkabírás; kommunikációs készség; problémamegoldó képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Kiváló szintű stressztűrő képesség, alkalmazkodási készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; részletes szakmai önéletrajz; iskolai végzettségek, okmányok másolata; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Suták Ildikó nyújt, a +36-20/289-4852 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Központja címére történő megküldésével (4 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2010, valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai referens. §         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Központja címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/2010, valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai referens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot bizottság bírálja el, és tesz javslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója felé.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         a munkáltató székhelyén lévő hirdetőtáblán - 2010. április 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.