Állások keresése - Tanársegéd - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTanársegéd

Pécsi Tudományegyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művészeti Kar
Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet

Tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Damjanich u. 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő főállású tanársegéd feladata a Média- és Alkalmazott Művészeti Intézetben a kerámiatervezés BA és MA szakok szakmai főtárgyainak (kerámiatervezési ismeretek, stúdió kerámia, ipari terméktervezés) oktatási feladataiban való részvétel. Feladata választható szakmai kurzusok tematikájának kidolgozása és azok vezetése, részvétel a nyári művésztelepek oktatási munkájában. Feladata továbbá a vizsgáztatás, a tananyag szükségszerű frissítése és átalakítása, valamint aktív közreműködés a kerámiatervezés BA és MA szakok könyvtári hátterének megteremtésében. Az Intézet tevékenységében való elközelezett, hatékony részvétel. Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása és fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         - Vizuális művészeti területen szerzett egyetemi diploma, doktori szintű tanulmányok a kerámiaszobrászat területén.

§         - Jelentős művészeti tevékenység, hazai és nemzetközi megjelenés.

§         - Legalább egy európai idegen nyelv társalgás szintű ismerete.

§         - Internet, levelezőprogramok, word/excell felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         - Előny a felsőoktatási intézményben már végzett (gyakornoki) oktatási tevékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - pályázati kérelem

§         - szakmai önéletrajz

§         - oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetése

§         - publikációs jegyzék

§         - a munkakör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó szakmai koncepció, elképzelések ismertetése

§         - végzettséget, tudományos minősítést tanusító okiratok hitelesített másolata

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok, testületek megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7624 Pécs, Damjanich u. 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-29/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd. §         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-29/2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanársegéd.

és

§         Elektronikus úton Fehérné Balázs Piroska részére a piroska@art.pte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A felsőoktatási törvényben és a PTE Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.