Állások keresése - szakács - Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszakács

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
Dunavarsányi Edzőtábor

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2336 Dunavarsány, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kalkuláció alapján ételek készítése, felügyeli és beosztja a műszakban lévő konyhai alkalmazottak munkáját, betartja és betartatja az élelmezési-egészségügyi, balesetvédelmi, tűzvédelmi,és vagyonvédelmi előírásokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a NUSI Közalkalmazotti Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Szakmunkásképző intézet,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

§         közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai, minőségbiztosítási és környezetvédelmi vizsga

§         egészségügyi könyv

Elvárt kompetenciák:

§         megbízhatóság,

§         jó munkabíró képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hugyetz Ferencné olimpiai központ vezető nyújt, a 06-24-473-032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet címére történő megküldésével (1146 Budapest, Istvánmezei 3-5. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 004/2010, valamint a munkakör megnevezését: szakács. §         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet címére történő megküldésével (1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 004/2010, valamint a munkakör megnevezését: szakács.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és szakmai követelményeknek megfelelő pályázatokról a munkáltató által összehívott szakmai bizottság dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nusi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.