Állások keresése - jogász - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjogász

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság
Jogi és Koordinációs Főosztály

jogász

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű , a tartósan távollévő köztisztviselő távollété ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, Pécs, .

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet - 60. Jogi és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az eljárási törvények (Art., Ket.), valamint az alapfeladat ellátásához kapcsolódó nem adójogi (egyéb jogterületeket érintő) jogszabályok érvényesülésének elősegítése. Szükség esetén az Igazgatóság polgári jogi jogviszonnyal kapcsolatos perekben történő képviselete. A törvényességi vizsgálatok lefolytatásában történő közreműködés. Az Igazgatósághoz benyújtott közérdekű bejelentések minősítésére történő előkészítése, azok kivizsgálásának figyelemmel kísérése, a panaszok kivizsgálása. A Jogi és Koordinációs Főosztály által végzett további jogi és koordinációs feladatok (koordinációs értekezleteken előadás tartása, eseti konzultációk, stb.), továbbá az igazgatói utasítások, körlevelek tervezetének elkészítés, azok véleményeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a törvényben meghatározott jogi, hatósági feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a z APEH elnökének 1052/B/2009. sz. APEH utasítása az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem,

§         Közigazgatási versenyvizsga

§         Jogász szakképzettség

§         Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik). Az APEH Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság címére történő megküldésével (7621 Pécs, Rákóczi út 52-56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2225831980, valamint a munkakör megnevezését: jogász. §         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság címére történő megküldésével (7621 Pécs, Rákóczi út 52-56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2225831980, valamint a munkakör megnevezését: jogász.

§         Elektronikus úton Fenyvesi Judit részére a humanpol@aheh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága igazgatójának 35/2007/77. sz. utasítása a személyek igazgatóságra történő felvételéről

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.apeh.hu - 2010. április 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.