Állások keresése - közterület-felügyelő - Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekközterület-felügyelő

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Osztály

közterület-felügyelő

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Fő tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet I/13. Közterület-felügyelői feladatkör II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és közbiztonság védelmében) és önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középfokú képesítés, rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         középszintű közigazgatási versenyvizsga, vagy az alóli mentesség,

§         kinevezés előtt egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmasság,

§         a Ktv. 21. §-ában foglaltak alapján ne álljon fenn összeférhetetlenség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz,

§         az iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint a versenyvizsga bizonyítvány másolata,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás,

§         előzetes nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Seregély Jolán osztályvezető nyújt, a 06-99/515-123 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9400 Sopron, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88231/2010, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9400 Sopron, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88231/2010, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

§         Személyesen: Dr. Dobos József jegyző részére, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Fő tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő, az előkészítő bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.sopron.hu - 2010. április 16.

§         Helyi Téma, Sopron - 2010. április 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.