Állások keresése - szociális igazagtási feladatok - Káld-Borgáta Községi Önkormányzatok Körjegyzősége | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális igazagtási feladatok

Káld-Borgáta Községi Önkormányzatok Körjegyzősége

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Káld-Borgáta Községi Önkormányzatok Körjegyzősége

szociális igazagtási feladatok

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2010. december 31-ig ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9673 Káld, Berzsenyi Dániel utca 19.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 18. Szociális igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az 1993.évi III.törvény alapján biztosítható szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások valamint a szociális szolgáltatással kapcsolatos ügyek ellátása. Súlyos mozgáskorlátozottak ügyei. Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi ellátások.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, OKJ szerinti: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens, szociális gondozó és szervező szakképesítés.,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         anyakönyvi vizsga,

§         Német nyelvből középfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         szociális igazgatás területén - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Jó szintű gyors és gépírás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, versenyvizsga avagy a mentességről szóló igazolás, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallósi Csabáné, körjegyző nyújt, a 95/470-167; 95/470-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Káld-Borgáta Községi Önkormányzatok Körjegyzősége címére történő megküldésével (9673 Káld, Berzsenyi Dániel utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1143/2010., valamint a munkakör megnevezését: szociális igazagtási feladatok. §         Postai úton, a pályázatnak a Káld-Borgáta Községi Önkormányzatok Körjegyzősége címére történő megküldésével (9673 Káld, Berzsenyi utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1143/2010., valamint a munkakör megnevezését: szociális igazagtási feladatok.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megfelelő végzettséggel rendelkező pályázók személyes meghallgatása után, szakmai elbeszélgetést követően a körjegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Vas Népe - 2010. április 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.