Állások keresése - igazgatási ügyintéző - Szakály-Dúzs-Mucsi Körjegyzőség | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgatási ügyintéző

Szakály-Dúzs-Mucsi Körjegyzőség

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szakály-Dúzs-Mucsi Körjegyzőség

igazgatási ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7195 Mucsi, Dózsa Gy. út 73.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet I/1.pont Belügyi igazgatási feladatok, I/7.pont Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok, I/10.pont Ipari és belkereskedelmi igazgatási feladatok, I/18.pont Szociális igazgatási feladatok.

Ellátandó feladatok:

Anyakönyv, népesség- és lakcím nyilvántartás, választási, népszavazási feldatok előkészítése, lebonyolítása, egyéb szervezési feladatok. Az ügyek döntésre történő előkészítése, határozatok, előterjesztések, beszámolók készítése. A képviselő-testület, a polgármester és a körjegyző munkájának adminisztratív támogatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gyámügyi és gyermekjóléti, szociális igazgatás, általános igazgatás, választási- népszavazási feladatok, titkársági feladatok, hatósági nyilvántartás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Szakály-Dúzs-Mucsi Körjegyzőség közszolgálati szabályzatában foglalt rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, szociális ügyintézői vagy szociális asszisztens vagy szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézői szakképesítés,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Versenyvizsa kötelező

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         anyakönyvi szakvizsga,

§         Közigazgatásban szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         gépírás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy igénylésének igazolása), az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okmányok másolata, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zöld Zoltán nyújt, a 06-74/588-078 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szakály-Dúzs-Mucsi Körjegyzőség címére történő megküldésével (7192 Szakály, Kossuth utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 249-8/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Szakály-Dúzs-Mucsi Körjegyzőség címére történő megküldésével (7192 Szakály, Kossuth utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 249-8/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

vagy

§         Személyesen: Zöld Zoltán körjegyző, Tolna megye, 7192 Szakály, Kossuth utca 11. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok értékelése, szükség szerint a személyes meghallgatás eredménye alapján a körjegyző dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.